Bàn phím:
Từ điển:
 

lễ giáo

  • [rites] Bräuche