Bàn phím:
Từ điển:
 

lễ độ

  • [polite] höflich
  • [courteous] höflich