Bàn phím:
Từ điển:
 

lễ bái

  • [worship] Verehrung