Bàn phím:
Từ điển:
 

lắt nhắt

  • [tiny] winzig
  • [minute] Minute