Bàn phím:
Từ điển:
 

lẵng

  • [basket] Idiot, Korb, Körbchen