Bàn phím:
Từ điển:
 

lăng xăng

  • [bustle] Betrieb