Bàn phím:
Từ điển:
 

lăng trụ

  • [prism] Prisma