Bàn phím:
Từ điển:
 

lăng tẩm

  • [mausoleums] Mausoleen