Bàn phím:
Từ điển:
 

lăng loàn

  • [saucy] flott, frech, keck, naseweis, schmissig, schmuck, unverschämt
  • [pert] keck, kess, vorlaut