Bàn phím:
Từ điển:
 

lăng kính

  • [prism] Prisma