Bàn phím:
Từ điển:
 

lầy lội

  • [muddy] schlammig, trübe
  • [slushy] matschig