Bàn phím:
Từ điển:
 

lầy

  • [boggy] sumpfig
  • [swampy] sumpfig