Bàn phím:
Từ điển:
 

lay ơn

  • [gladiolus] Gladiole