Bàn phím:
Từ điển:
 

lâu đài

  • [palace] Palast
  • [castle] Burg, Schloss, Turm (Schach)