Bàn phím:
Từ điển:
 

lật đật

  • [hurriedly] eilig
  • [hastily] hastig