Bàn phím:
Từ điển:
 

lát

  • [rush] Andrang, Eile
  • [pave] pflastern