Bàn phím:
Từ điển:
 

lấp ló

  • [flicker] flackern, flimmern, Flimmern