Bàn phím:
Từ điển:
 

Lào Cai

  • [wild boars] Schwarzwild