Bàn phím:
Từ điển:
 

lao động

  • [labour] Arbeit