Bàn phím:
Từ điển:
 

lao công

  • [labourer] Arbeiter