Bàn phím:
Từ điển:
 

lạnh nhạt

  • [frigid] kalt
  • [frosty] frostig