Bàn phím:
Từ điển:
 

lãnh sự

  • [consul] Konsul