Bàn phím:
Từ điển:
 

lãnh chúa

  • [lord] Gebieter