Bàn phím:
Từ điển:
 

lành

  • [good] artig, gut, gutes
  • [happy] glücklich