Bàn phím:
Từ điển:
 

láng giềng

  • [neighbouring] benachbart