Bàn phím:
Từ điển:
 

lãng tử

  • [vagabond] Landstreicher, Strolch