Bàn phím:
Từ điển:
 

lãng quên

  • [oblivion] Nichtbeachtung, Vergessenheit