Bàn phím:
Từ điển:
 

lang băm

  • [quack] Kurpfuscher, quaken, Wunderdoktor