Bàn phím:
Từ điển:
 

lang bạt

  • [wander] Lesestift, Stab