Bàn phím:
Từ điển:
 

lang

  • [roan] rötlichgrau
  • [piebald] scheckig