Bàn phím:
Từ điển:
 

lẫn

  • [doting] vernarrt
  • [forgetful] vergesslich