Bàn phím:
Từ điển:
 

lẩn quẩn

  • [to hover] schweben