Bàn phím:
Từ điển:
 

làn sóng

  • [wave] Welle, Woge