Bàn phím:
Từ điển:
 

lạm dụng

  • [abuse] Missbrauch, Schmähung
  • [to misuse] missbrauchen