Bàn phím:
Từ điển:
 

lẩm cẩm

  • [doting] vernarrt