Bàn phím:
Từ điển:
 

làm nhàm

  • [Palavering] schmeichelnd