Bàn phím:
Từ điển:
 

làm cỗ

  • [wedding...] Hochzeit, Hochzeits...