Bàn phím:
Từ điển:
 

làm chứng

  • [witness] Zeuge