Bàn phím:
Từ điển:
 

làm bộ

  • [simulate] similieren