Bàn phím:
Từ điển:
 

làm bếp

  • [cook] Koch, Köchin