Bàn phím:
Từ điển:
 

lâm bệnh

  • [fall ill] erkrankt