Bàn phím:
Từ điển:
 

lam

  • [deep blue] tiefblau