Bàn phím:
Từ điển:
 

lái đò

  • [boatman] Bootsführer