Bàn phím:
Từ điển:
 

lai tạp

  • [Hybrid] digital und analog, Mischling, Zwitter