Bàn phím:
Từ điển:
 

lai

  • [cross-bred] kreuzte