Bàn phím:
Từ điển:
 

lạch tạch

  • [Crack] Knall, Riss, Sprung