Bàn phím:
Từ điển:
 

lách cách

  • [click] Klick
  • [clatter] klappere, klappern, rattern