Bàn phím:
Từ điển:
 

lạc lõng

  • [lost] verloren