Bàn phím:
Từ điển:
 

lạc khoản

  • [hangings...] Wandbehang