Bàn phím:
Từ điển:
 

lạc điệu

  • [out of tune] verstimmt